Welzijn

Wijklunch tijdelijk niet mogelijk. Wanneer we weer mogelijkheden zien binnen de gestelde maatregelen, dan zullen we de vaste gasten benaderen en het hier laten weten.

Wijklunch

Parento Thuiszorg organiseert al enige tijd meerdere keren per jaar een wijklunch in de verschillende dorpen binnen de Zuidplas en ook in Capelle aan den IJssel. Doelstelling van dit project is het wijkgerichte werken weer extra onder de aandacht brengen en daarmee is met de lunch de eerste stap gezet. Met elkaar eten is  een moment van gezellig samenzijn en welzijn. Dit is wat Parento Thuiszorg nastreeft. Een ieder is welkom en de toegang is laagdrempelig.

Kosten

Wij vragen een kleine financiële bijdrage, voor 2021 is deze vastgesteld op 4 euro. Wilt u weten wanneer de wijklunch in uw dorp georganiseerd wordt kijk dan in onze agenda.