Praktische informatie

Aanmelden van zorg

Wij kunnen ons goed voorstellen dat u soms niet weet waar u moet beginnen met regelen. Wij willen het u zo makkelijk als mogelijk maken. Daarom hebben wij een aantal praktische zaken op een rijtje gezet. Bent u niet geholpen na het lezen, laat het ons gerust weten dan kijken we samen naar uw vraag.

Hoe meld ik me aan voor zorg?

Als u interesse heeft in de zorg die wij leveren, dan kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier of telefonisch tijdens kantooruren 0180-396944. Wij zullen u bij een ontvangen aanmelding altijd persoonlijk benaderen om uw situatie door te spreken en vragen te beantwoorden. U kunt zo uw voorkeuren aan ons doorgeven, zodat wij ons zorgaanbod zo goed mogelijk op uw wensen kunnen afstemmen. Op basis van uw adres kijken we onder welk wijkteam uw zorgvraag valt. Het aanspreekpunt van dat wijkteam is een wijkverpleegkundige in uw woonomgeving die de lokale sociale voorzieningen goed kent. Zij zal samen met u, en uw omgeving (familie, mantelzorgers, andere zorgverleners en eventueel de gemeente), bespreken welke zorg u precies nodig heeft. Deze afspraken worden vastgelegd in een zorgovereenkomst en in een zorgplan. Het zorgplan wordt tenminste twee keer per jaar geëvalueerd en indien nodig in onderlinge afstemming tussentijds aangepast.

Wat is de rol van de verpleegkundige als aanspreekpunt?

Per wijkteam is er een aanspreekpunt, dat is de wijkverpleegkundige in het wijkteam. Zij is het aanspreekpunt voor u, uw mantelzorgers, maar ook voor de huisarts en eventuele andere betrokken zorgverleners. Doordat er één aanspreekpunt is en er korte overleglijnen zijn, kunnen wij uw zorgvraag beter invullen. Het wijkverpleegkundig aanspreekpunt besteedt circa 60 tot 70% van haar tijd aan de (nieuwe) zorgaanvragen en de aansturing van het wijkteam. Zij neemt de algemene zaken voor haar rekening en zorgt voor de planning en verdeling van diensten. Wij willen als zorgverleners een relatie opbouwen met u. Dat betekent dat we wisselingen in de personele invulling van de zorg zoveel mogelijk proberen te voorkomen. Daarbij zullen wij, indien mogelijk, zoveel mogelijk diensten met elkaar combineren om het aantal verschillende zorgverleners bij u te beperken.

Wat betekent cliëntondersteuning? En hoe krijg ik dat?

In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) staat dat iedere gemeente onafhankelijke cliëntondersteuning moet bieden aan zijn burgers. De gemeente waarin wij werken bieden dat ook. De cliëntondersteuner staat naast de cliënt en houdt altijd het belang van de cliënt op het oog. Clientondersteuners stimuleren onder andere de zelfredzaamheid van de cliënt: helpen bijvoorbeeld bij het verwoorden van de hulpvraag, bij het maken van keuzes en gaan op zoek naar een passende oplossing voor het probleem. 

 • In de gemeente Zuidplas is onafhankelijke cliëntondersteuning geregeld. De ondersteuning bestaat uit informatie, advies en kortdurende ondersteuning op alle levensgebieden. Wilt u hier meer over weten? Klik dan hier.
 • Voor de gemeente Capelle aan de IJssel geldt dat vooral Capellenaren met een verstandelijke, lichamelijke, zintuigelijke of psychische beperking, niet-aangeboren hersenletsel, chronische ziekte, of een beperking in het autistisch spectrum, cliëntondersteuning kunnen aanvragen. Wilt u hier meer over weten? Klik dan hier.
 • In de gemeente Rotterdam voert MEE de cliëntondersteuning uit. De cliëntondersteuner van MEE in het wijkteam Nesselande zorgt voor een sterkere positie van u als cliënt. Door u te informeren, te adviseren en te begeleiden kunt u de keuzes maken die goed bij uw situatie passen. Wilt u hier meer over weten? Klik dan hier.

Hoe kunt u ons bereiken?

U kunt snel en eenvoudig contact met ons opnemen via het contactformulier. Als u liever wilt bellen dan kan dat ook, ons nummer is: 0180-396944. Wij zijn telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren.

Parento Thuiszorg
Kerklaan 100
2912 CL Nieuwerkerk aan den IJssel

Vergoedingen van zorg

De zorg in Nederland is via verschillende kanalen geregeld, namelijk:

 • Zorgverzekeringswet (ZVW)
 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
 • Wet Langdurige Zorg (WLZ)
 • PersoonsGebonden Budget (PGB)
 • Particuliere zorg 

Als u bij Thuiszorg op Maat kijkt, dan kunt u per dienst die wij aanbieden zien hoe de verwijzing en vergoeding geregeld is. Hieronder lichten we dit verder beknopt toe. In alle gevallen geldt dat wij (of een cliëntondersteuner in uw gemeente) u kunnen helpen bij het aanvragen van een verwijzing/ indicatie of vergoeding van zorg.

Zorgverzekeringswet (ZVW)

De zorgverzekeringswet zegt kortweg dat een zorgverzekering verplicht is voor iedereen. De zorgverzekering bestaat uit een basisverzekering en optioneel uit aanvullende verzekeringen.

Zorg die wij leveren en onder de basisverzekering valt, zijn:

 • Wijkverpleging (verzorging en verpleging thuis) als u een chronische ziekte, lichamelijke beperking of psychische stoornis heeft.
 • Hulpmiddelen die u nodig heeft voor behandeling, verpleging, revalidatie en verzorging. Bijvoorbeeld een verstelbaar bed of een speciaal matras als u langdurig bedrust nodig heeft.
 • In sommige situaties regelt en vergoedt de zorgverzekeraar het vervoer, bijvoorbeeld van en naar de dagbesteding.

Wat er onder uw aanvullende verzekering valt, verschilt per jaar, per zorgverzekeraar.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De diensten die wij bieden die onder de WMO vallen zijn:

 • Begeleiding; dit kunt u aanvragen als u moeite heeft om de dagelijkse activiteiten te regelen of bijvoorbeeld moeilijk contact maakt met anderen. De gemeente is hiervoor verantwoordelijk middels de WMO. U kunt zichzelf melden bij het WMO-loket van de gemeente met uw zorgvraag. Uw gemeente vergoedt een groot deel van de Begeleiding, daarnaast betaalt u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent de hoogte hiervan. Door hier te klikken gaat u naar de site van het CAK voor een proefberekening van uw mogelijke eigen bijdrage.
 • Huishoudelijke hulp; kunt u aanvragen als u niet meer in staat bent om uw huishouden zelf te doen, bijvoorbeeld door een ongeval, ziekte of omdat u slecht ter been bent. Het is afhankelijk van uw thuis- en gezinssituatie of huishoudelijke hulp wordt vergoed. De gemeente is hiervoor verantwoordelijk middels de WMO. U kunt zichzelf melden bij het WMO-loket van de gemeente met uw zorgvraag. Medewerkers van uw gemeente gaan samen met u na of er huishoudelijke hulp nodig is, en hoeveel hulp er nodig is. Uw gemeente vergoedt een deel van de huishoudelijke hulp, daarnaast betaalt u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent de hoogte hiervan. Door hier te klikken gaat u naar de site van het CAK voor een proefberekening van uw mogelijke eigen bijdrage.
 • Dagbesteding; voor laagdrempelige vormen van dagbesteding, zoals mensen ontmoeten, heeft u geen indicatie nodig. Uw gemeente regelt dat vanuit de WMO. U kunt zichzelf melden bij het WMO-loket van de gemeente met uw zorgvraag, er geldt geen eigen bijdrage. Ook dagbesteding op maat, passend bij uw situatie, wordt vanuit de WMO geregeld. U kunt zichzelf hiervoor ook melden bij het WMO-loket van de gemeente met uw zorgvraag. In een onderzoek (meestal een gesprek) stelt de gemeente met u vast wat u nodig heeft. Voor sommige voorzieningen wordt er wel een eigen bijdrage gevraagd.
 • In sommige situaties regelt en vergoedt de gemeente het vervoer van en naar de dagbesteding.

Wet Langdurige Zorg (WLZ)

De Wet Langdurige Zorg is bedoeld voor mensen die voortdurend (intensieve) zorg nodig hebben in de nabije omgeving. Dat zijn bijvoorbeeld chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke, lichamelijke beperking of aandoening. Alle zorg die iemand dan nodig heeft wordt vanuit de WLZ geregeld.

 • In sommige gevallen is persoonlijke begeleiding onderdeel van de Wet Langdurige Zorg (WLZ), voornamelijk als u de hele dag intensieve zorg nodig heeft. In dat geval dan heeft u een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. Het CIZ stelt voor elke cliënt vast welke zorg noodzakelijk is en hoeveel zorg nodig is.
 • Dagbesteding valt onder de WLZ als u een ernstige beperking heeft of er sprake is van vergevorderde dementie. Hiervoor is een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. Het CIZ stelt voor elke cliënt vast welke zorg noodzakelijk is en hoeveel zorg nodig is.

PersoonsGebonden Budget (PGB)

Als u of uw mantelzorger zelf uw zorg wilt regelen, dan kunt u een persoonsgebonden budget aanvragen bij de gemeente of zorgverzekeraar. Dit budget kunt u naar eigen inzicht besteden aan de zorg waarvan is afgesproken dat u die nodig heeft. Voordeel van een PGB is dat u in principe vrij bent om zelf uw zorgverlener te kiezen en in te huren. De zorgverleners sturen hun factuur dan direct naar u. U stuurt de factuur vervolgens door naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Die controleert of de facturen op papier correct zijn. Gemeenten checken via gespecialiseerde bureaus of via spontane huisbezoeken of de regels worden nageleefd.

Wij hebben meerdere cliënten met een persoonsgebonden budget in zorg. Als u interesse heeft in zorgafname van Parento met een persoonsgebonden budget, neemt u dan contact met ons op.

Particuliere thuiszorg

Particuliere thuiszorg is zorg die niet wordt gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet, de WMO of andere wet- en regelgeving. Dat betekent dat u zelf de rekening ontvangt en moet betalen. Een reden om voor particuliere zorg te kiezen, is bijvoorbeeld als uw zorgbehoefte groter is dan de zorg die is toegewezen door de gemeente of zorgverzekeraar. Als u interesse heeft in, of meer wilt weten over, particuliere thuiszorg, neemt u dan contact met ons op.

Klachtenbeleid

U mag van ons verwachten dat het voldoen aan uw zorgwensen onze eerste doelstelling is. Helaas is het altijd mogelijk dat u over de geleverde zorg, een zorgverlener of over andere zaken niet tevreden bent. Dus heeft u een klacht? Laat het ons weten! Wij horen het graag, zodat wij onze service kunnen verbeteren.

In eerste plaats zullen wij proberen uw klacht binnen onze organisatie met u op te lossen. Wij gaan samen met u in gesprek en proberen een werkbare oplossing te vinden. Is uw klacht na dit gesprek (of meerdere gesprekken) volgens u onvoldoende gehoord of het probleem niet opgelost? Dan kunt u contact opnemen met de klachtencommissie van SPOT. Deze organisatie heeft een onafhankelijke Klachtencommissie die uw klacht objectief kan beoordelen en afhandelen. Mocht deze behandeling niet naar uw tevredenheid zijn verlopen, dan kunt u eventueel nog terecht bij een (landelijke) Geschilleninstantie. Wanneer uw klacht gaat over het omgaan met privacygegevens dan is een laatste mogelijkheid het melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) kunt u hen verzoeken een onderzoek in te stellen of de wijze van gegevensverwerking door ons in overeenstemming is met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Hieronder staan de contactgegevens voor het indienen van een klacht:

Parento Thuiszorg

T.a.v. de Klachtencommissie
Postbus 277
2910 AG  Nieuwerkerk aan den IJssel

 

Spot

T.a.v. de Klachtencommissie
Postbus 5135
1410 AC Naarden 

Privacyregelement

De ‘privacywet’ is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Dit is een algemene wet die van toepassing is op alle ‘Verantwoordelijken’ die (persoons)gegevens verwerken, waarvan een deel zorggegevens zijn. Specifieke privacyregels die voor persoonsgegevens in de zorg gelden, lopen door alle zorgwetten en zorgthema’s heen. Op basis van de geldende wet- en regelgeving hebben wij een privacyreglement geschreven. In dit regelement kunt u lezen hoe wij invulling geven aan de privacyregels. Ons regelement kunt u hier vinden. Heeft u hier vragen over, dan horen wij het graag.

Ter informatie:

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) geldt dan niet meer. Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen dan meer verplichtingen. De nadruk ligt - meer dan nu - op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden (denk aan het registeren van verwerkingen). In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staan een aantal verplichte maatregelen genoemd waarmee een zorgaanbieder aan zijn verantwoordingsplicht moet voldoen. Wij zullen ons privacyreglement tijdig aanpassen als dat nodig is.