Wet Langdurige Zorg 

De Wet Langdurige Zorg regelt zware intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening die een blijvende behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg en nabijheid nodig hebben.  

 

Wat is ons aanbod?

Mensen die WLZ zorg nodig hebben, kunnen terecht in een verpleeghuis, een instelling voor mensen met een handicap of een ggz instelling. Maar er mag ook gekozen worden om thuis te blijven wonen, in de vertrouwde omgeving, met behulp van intensieve thuiszorg. Dat is alleen mogelijk als de situatie thuis geschikt wordt bevonden om verantwoord en doelmatig zorg te krijgen. Dit wordt vastgesteld door het zorgkantoor, na afgifte van een WLZ-indicatie. Bij de WLZ-indicatie hoort een Zorg Zwaarte Pakket (ZZP), waarin staat welke zorg u nodig heeft. Wij bieden WLZ-zorg thuis aan onderstaande doelgroepen:

 • Cliënten met een somatische aandoening of beperking.
 • Cliënten met een psychogeriatrische aandoening of beperking.
 • Cliënten met een verstandelijke handicap.
 • Cliënten met een lichamelijke handicap.
 • Cliënten met een visuele handicap.

Modulair Pakket Thuis

Parento Thuiszorg levert WLZ-zorg door middel van een Modulair Pakket Thuis. Als u kiest voor een Modulair Pakket Thuis spreekt u met de casemanager of de hoofdzorgaanbieder (de aanbieder waar u de meeste zorg afneemt of wilt gaan afnemen) af welke zorg u thuis wilt ontvangen. U kiest welke zorg u wilt afnemen bij Parento, wij regelen de invulling van deze zorgvragen in afstemming met de andere zorgaanbieders die u ondersteunen, zoals bijvoorbeeld de casemanager. De berekening gaat via een vastgestelde rekenmodule en in goed overleg met de andere aanbieders. De WLZ-zorg die u bij ons af kunt nemen is:

 • Wijkverpleging
 • Begeleiding
 • Hulp bij het Huishouden
 • Dagbesteding
 • Vervoer

 Hoe om te gaan met verwijzing en kosten?

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) regelt de indicaties voor de WLZ-zorg. Als u al cliënt bent bij Parento, kunnen wij u helpen om de aanvraag bij het CIZ te doen voor een WLZ-indicatie. Ook de huisarts, casemanger of de gemeente kan u helpen bij de aanvraag. Bij de gemeente kunt u vragen naar de afdeling clientondersteuning. 

Wij hebben op dit moment een contract met de zorgkantoren VGZ Midden-Holland en Zilveren Kruis Rotterdam. Onder welk zorgkantoor u valt hangt af van uw postcode. Heeft u hier vragen over dan kunt u contact met ons opnemen.

Nadat u een WLZ-indicatie heeft ontvangen en een keuze heeft gemaakt voor de vorm van WLZ-zorg die u wilt ontvangen, wordt er contact opgenomen met de zorgaanbieder. Dit kan het zorgkantoor doen of dit kunt u zelf doen, afhankelijk van de gekozen vorm en de aanwezigheid van een contract. Wij maken met u een zorgplan, waarin we afspraken maken over uw zorg en ondersteuning.

Wat is de rekenmodule?

De rekenmodule wordt gebruikt om:

 • Te berekenen of het besproken zorgarrangement thuis doelmatig is en past binnen het (basis)budget voor een zorgprofiel.
 • Te beoordelen of het besproken zorgarrangement thuis past binnen het beschikbare budget voor een bepaalde doelgroep. Voor bepaalde doelgroepen kan namelijk extra financiële ruimte worden aangevraagd voor zorg thuis, als er sprake is van ondoelmatige maar verantwoorde zorg. Zo kan bijvoorbeeld in de rekenmodule worden aangegeven of een cliënt in aanmerking komt voor een ademhalingstoeslag.
 • Te beoordelen of overschrijding van het (basis)budget akkoord is en kan worden toegewezen (door het zorgkantoor).
 • Het aan te vragen budget voor de noodzakelijke zorg te berekenen (dit wordt uitgedrukt in een percentage).
 • Het budget voor de benodigde zorg te verdelen over verschillende aanbieders die een deel van de zorg onder de WLZ-indicatie leveren. Als u bijvoorbeeld een combinatie wilt van Zorg In Natura (ZIN) en een persoonsgebonden budget (PGB), wordt aan de hand van de rekenmodule berekent hoeveel PGB er overblijft naast de ZIN (of andersom).

Heeft u interesse in WLZ-zorg geleverd door Parento thuis? Neem dan contact met ons op, wij denken graag met u mee.