Cliëntenraad                                                                                                                                                                                                              

Wat is een cliëntenraad?

De cliëntenraad is een groep mensen die de gemeenschappelijke belangen van cliënten van een zorginstelling behartigt. Elke zorginstelling is verplicht een een cliëntenraad aan te stellen volgens de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). In de raad kunnen zowel cliënten als niet-cliënten plaatsnemen, de zorginstelling benoemt de leden.

Waarom een cliëntenraad?

Cliënten en cliëntenraden hebben invloed op het beleid van de zorginstelling. Zij zijn de stem van de cliënten. Deze stem is gebaseerd op de ervaringen van cliënten over allerlei zaken zoals bijvoorbeeld de geleverde zorg en de communicatie van de zorginstelling richting de cliënt. De cliëntenraad heeft als doel om de kwaliteit van de zorgverlening te verbeteren.

De cliëntenraad van Parento Thuiszorg

Vanzelfsprekend hebben wij een cliëntenraad. Niet alleen omdat het wettelijk verplicht is, maar ook omdat wij de mening van onze cliënten ten opzichte van de geleverde zorg belangrijk vinden en er iets mee willen doen. Wij hebben bij de instelling van de cliëntenraad gebruik gemaakt van het model en de aanbevelingen zoals die door de Landelijke Organisatie Cliëntenraden worden aangeboden. Er zijn verschillende aanspreekpunten binnen de cliëntenraad. Dit zijn mevrouw Endang Hidayat (voorzitter), mevrouw Arends en meneer Den Adel. Als u contact wilt opnemen met de cliëntenraad dan kan dit telefonisch op 0180-396944 of per email: cliëntenraad@parento.nl. Meer informatie over de cliëntenraad van Parento Thuiszorg kunt u telefonisch opvragen of per email: clientadministratie@parento.nl.