Cliëntenraad

Wat is een cliëntenraad?

De cliëntenraad is een groep mensen die de gemeenschappelijke belangen van cliënten van een zorginstelling behartigt. Elke zorginstelling is verplicht een een cliëntenraad aan te stellen volgens de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). In de raad kunnen zowel cliënten als niet-cliënten plaatsnemen, de zorginstelling benoemt de leden.

Waarom een cliëntenraad?

Cliënten en cliëntenraden hebben invloed op het beleid van de zorginstelling. Zij zijn de stem van de cliënten. Deze stem is gebaseerd op de ervaringen van cliënten over allerlei zaken zoals bijvoorbeeld de geleverde zorg en de communicatie van de zorginstelling richting de cliënt. De cliëntenraad heeft als doel om de kwaliteit van de zorgverlening te verbeteren.

De cliëntenraad van Parento Thuiszorg

Vanzelfsprekend hebben wij een cliëntenraad. Niet alleen omdat het wettelijk verplicht is, maar ook omdat wij de mening van onze cliënten ten opzichte van de geleverde zorg belangrijk vinden en er iets mee willen doen. Wij hebben bij de instelling van de cliëntenraad gebruik gemaakt van het model en de aanbevelingen zoals die door de Landelijke Organisatie Cliëntenraden worden aangeboden. Annelies Schröder is het aanspreekpunt van onze cliëntenraad. Als u contact wilt opnemen met de cliëntenraad dan kan dit telefonisch op 0180-396944 of per email: cliëntenraad@parento.nl. Meer informatie over de cliëntenraad van Parento Thuiszorg kunt u telefonisch opvragen of per email: administratie@parento.nl.

Clienttevredenheid

Iedere twee jaar houdt Parento Thuiszorg een tevredenheidsonderzoek onder haar cliënten naar de door hen ervaren zorg. Zorg in de meest brede zin van het woord want wij hebben onze cliënten gevraagd ons te beoordelen op de volgende onderdelen:

  1. Zorginhoudelijk
  2. De medewerker
  3. Informatievoorziening
  4. Administratie
  5. Bereikbaarheid

Het laatste tevredenheidonderzoek was in juni 2017. Ongeveer 2/3 van de enquêtes is teruggekomen. De uitkomst uitgedrukt in cijfers hebben wij in de nieuwsbrief en op onze website gecommuniceerd. De score van 2017 was een 8,3! Dit is hoger dan het landelijk gemiddelde. Onze cliënten zijn over het algemeen erg tevreden over onze zorgverlening. Voor al het werken met de vaste medewerkers is wat het verschil maakt. Deze tevredenheid behouden blijft een uitdaging en heeft onze aandacht.

Wij omarmen de trend naar een transparante weergave van de (beleefde) kwaliteit van dienstverlening van thuiszorgorganisaties. Daarom zijn wij voorstander van periodieke onafhankelijke cliëntwaarderingsonderzoeken en de vermelding van de uitkomsten hiervan op de eigen website en op landelijke vergelijkingswebsites zoals bijvoorbeeld www.zorgkaartnederland.nl. Wij stimuleren onze cliënten om ons op deze site te beoordelen.