Het bestuur

De bestuurder van Parento Thuiszorg is Tessa Roos. Naast haar taken als bestuurder, werkt ze als wijkverpleegkundige binnen wijkteam Zevenhuizen en is zij het aanspreekpunt binnen dat wijkteam. Tessa was actief als ouderenadviseur voor de gemeente Zuidplas en heeft jaren ervaring in de thuiszorg als verpleegkundige. Daarvoor was Tessa betrokken bij de oprichting van het hospice IJsselthuis als zorgcoördinator. Tessa zegt over haar loopbaan: "Iedereen verdient goede zorg en aandacht. Maar vooral voor de kwetsbare oudere zet ik me in!"

Tessa RoosElma van der Eijk

 

Sinds 1 januari 2021 is het bestuur van Parento Thuiszorg versterkt met Elma van der Eijk. Zij heeft ruim 15 jaar ervaring in diverse segmenten van de gezondheidszorg, waaronder de thuiszorg. Over haar werk

 in de zorg zegt Elma: “ Ik heb passie voor de zorg en zie het als een uitdaging om de zorg efficiënter in te richten waar mogelijk.” 

 

Tessa richt zich op het personeel en de zorginhoud en Elma’s belangrijkste aandachtsgebieden zijn inkoop en financiën.