Het bestuur

De bestuurder van Parento Thuiszorg is Tessa Roos. Naast haar taken als bestuurder, werkt ze als wijkverpleegkundige binnen wijkteam Zevenhuizen en is zij het aanspreekpunt binnen dat wijkteam. Tessa was actief als ouderenadviseur voor de gemeente Zuidplas en heeft jaren ervaring in de thuiszorg als verpleegkundige. Daarvoor was Tessa betrokken bij de oprichting van het hospice IJsselthuis als zorgcoördinator. Tessa zegt over haar loopbaan: "Iedereen verdient goede zorg en aandacht. Maar vooral voor de kwetsbare oudere zet ik me in!"