Het bestuur

Tessa Roos en Elma van der Eijk vormen de Raad van Bestuur van Parento Thuiszorg.

Tessa heeft in 2012 Parento mede opgericht vanuit de visie dat de thuiszorg beter ingericht kan worden.Naast haar taken als bestuurder, werkt ze als wijkverpleegkundige in het flex-team en Corona-team. Tessa was actief als ouderenadviseur voor de gemeente Zuidplas en heeft jaren ervaring in de thuiszorg als verpleegkundige. Ook was Tessa betrokken bij de oprichting van hospice IJsselthuis als zorgcoördinator. Tessa zegt over haar loopbaan: "Iedereen verdient goede zorg en aandacht. Maar vooral voor de kwetsbare oudere zet ik me in!"


Sinds 1 januari 2021 is de raad van bestuur van Parento Thuiszorg versterkt met Elma van der Eijk. Zij heeft ruim 15 jaar bedrijfseconomische ervaring opgedaan in diverse segmenten van de gezondheidszorg, waaronder de thuiszorg, zorginkoop en gemeente. Over haar werk in de zorg zegt Elma: 
“ Ik heb passie voor de zorg en zie het als een uitdaging om de zorg efficiënter in te richten waar mogelijk.” 


Binnen Parento Thuiszorg richt Tessa richt zich op het personeel, de planning en het primaire proces en Elma’s belangrijkste aandachtsgebieden zijn inkoop, financiën en kwaliteit.