Het bestuur

 

Sinds 1 januari 2021 is Elma van der Eijk de bestuurder van Parento Thuiszorg. Zij heeft ruim 20 jaar bedrijfseconomische ervaring opgedaan in diverse segmenten van de gezondheidszorg, waaronder de thuiszorg, zorginkoop en gemeente. Over haar werk in de zorg zegt Elma: “ Ik heb passie voor de zorg en zie het als een uitdaging om de zorg efficiënter in te richten waar mogelijk.”