Werkwijze

Parento Thuiszorg is opgericht vanuit de overtuiging dat de u de zorg moet kunnen ontvangen die u verdient. De zorg wordt geleverd door de medewerker, daarom is de zorgverlener een belangrijk onderdeel in het bereiken van deze doelstelling. Wij richten ons daarom ook op het creëren van prettige werksferen voor onze medewerkers zodat zij kunnen doen waar ze goed in zijn: passende zorg verlenen. Wij werken in kleine wijkgeoriënteerde teams. Dat betekent een beperkt aantal zorgverleners voor u, die uw wijk goed kennen. Hoe dat in zijn werk gaat, kunt u lezen bij wijkteams.

Wachtlijst

De wachtlijst is ontstaan omdat er op een bepaald moment meer mensen gebruik willen maken van de voorzieningen van Parento, dan mogelijk is. De wachtlijsten wijzigen dusdanig frequent, dat u het beste telefonisch de huidige wachtlijst per regio op kunt vragen.