Zorgverzekeringswet

De Zorgverzekeringswet (Zvw) is een wet die de verplichte basisverzekering regelt voor verzekerden. De basisverzekering dekt vooral curatieve zorg. Dat is zorg gericht op de genezing en behandeling van acute en chronische lichamelijke aandoeningen. Ook dekt de basisverzekering geestelijke gezondheidszorg. De basisverzekering dekt een groot aantal gezondheidsrisico’s, waaronder persoonlijke verzorging en verpleging via de wijkverpleegkundige.

Wat is ons aanbod?

Verzekerden met een basisverzekering hebben recht op de dekkingen in het basispakket. Als het basispakket onvoldoende dekking biedt, bestaat de mogelijkheid om een aanvullende zorgverzekering af te sluiten met andere en/of ruimere zorgvergoedingen. Ons aanbod onder de zorgverzekeringswet bestaat uit:

  • Wijkverpleging: verpleging en persoonlijke verzorging
  • Hulpmiddelen: gericht op behandeling, verpleging, revalidatie of verzorging

Hoe om te gaan met verwijzing en kosten?

Zorg die valt onder de basisverzekering kent geen eigen risico. Voor eventuele kosten die u moet betalen voor hulpmiddelen maakt het veel uit wat voor (aanvullende) zorgverzekering u heeft en wat u daarin vergoed krijgt. Heeft u een zorgvraag die onder de zorgverzekeringswet valt voor aanbod dat Parento levert, neem dan contact met ons op. Op basis van uw adres kijken we onder welk wijkteam uw zorgvraag valt. Het aanspreekpunt van dat wijkteam is een wijkverpleegkundige in uw wijk die uw omgeving en de voorzieningen goed kent. Samen met u en uw omgeving (familie, mantelzorgers, andere zorgverleners en indien nodig de gemeente) bespreken we welke zorg u precies nodig heeft. Parento neemt geen cliënten meer aan die zorg d.m.v. een Persoonsgebonden Budget (PGB) willen afnemen. Wel is het mogelijk om een deel van het PGB in ZIN om te zetten voor de zorg die wij leveren  af te nemen.

Let op: Parento Thuiszorg heeft een contract met ASR, CZ, DSW, VGZ, Zilveren Kruis Achmea, Zorg en Zekerheid, Ohra, Nationale Nederlanden, Ditzo, IZA-VNG, Univé en Stad Holland.