Wet Langdurige Zorg 

De Wet Langdurige Zorg regelt zware intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening die een blijvende behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg en nabijheid nodig hebben.  

 

Wat is ons aanbod?

Mensen die WLZ zorg nodig hebben, kunnen terecht in een verpleeghuis, een instelling voor mensen met een handicap of een ggz instelling. Maar er mag ook gekozen worden om thuis te blijven wonen, in de vertrouwde omgeving, met behulp van intensieve thuiszorg. Dat is alleen mogelijk als de situatie thuis geschikt wordt bevonden om verantwoord en doelmatig zorg te krijgen. Dit wordt vastgesteld door het zorgkantoor, na afgifte van een WLZ-indicatie. Bij de WLZ-indicatie hoort een zorgprofiel, waarin staat welke zorg u nodig heeft. Wij bieden WLZ-zorg thuis aan onderstaande doelgroepen:

 • Cliënten met een somatische aandoening of beperking.
 • Cliënten met een psychogeriatrische aandoening of beperking.
 • Cliënten met een verstandelijke handicap.
 • Cliënten met een lichamelijke handicap.
 • Cliënten met een visuele handicap.

Modulair Pakket Thuis

Het meest voorkomende bij Parento is de levering van WLZ-zorg door middel van een Modulair Pakket Thuis. Als u kiest voor een Modulair Pakket Thuis spreekt u met het zorgkantoor af welke zorg u thuis wilt ontvangen. De zorg die nodig is wordt dan verleend onder de verantwoordelijkheid van verschillende aanbieders. U kiest welke zorg u wilt afnemen bij Parento, wij regelen de invulling van deze zorgvragen in afstemming met de andere zorgaanbieders die u ondersteunen. De berekening gaat via een vastgestelde rekenmodule en in goed overleg met de andere aanbieders. De WLZ-zorg die u bij ons af kunt nemen zijn:

 • Wijkverpleging
 • Begeleiding
 • Hulp bij het Huishouden
 • Dagbesteding

 Hoe om te gaan met verwijzing en kosten?

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) regelt de indicaties voor de WLZ-zorg. Als u al client bent bij Parento dan kunnen wij u helpen om de aanvraag bij het CIZ te doen voor een WLZ-indicatie. Ook de huisarts of de gemeente (vraag naar clientondersteuning) kan u helpen bij de aanvraag. Heeft u al een WLZ-indicatie? Dan stemt u in eerste instantie met het zorgkantoor af hoe u de indicatie wilt gebruiken.

Met veel indicaties kunt u kiezen tussen zorg in een zorginstelling of zorg aan huis. U kunt ook kiezen van welke zorgaanbieder u de zorg wilt of ervoor kiezen om de zorg zelf in te kopen (met een Persoonsgebonden Budget (PGB)). Welke zorgvorm u kiest heeft gevolgen voor hoe u de zorg krijgt en wat het u kost (eigen bijdrage). U wilt uw langdurige zorg zo regelen dat u zoveel mogelijk uw eigen leven kunt blijven leven. Voor WLZ-zorg aan huis zijn er drie mogelijke vormen, maar U kunt ook kiezen voor een combinatie, lees hierover meer op de website van het zorgkantoor of het CIZ.

 • Volledig Pakket Thuis (VPT)
  Bij een VPT ontvangt u de zorg aan huis die u ook in een instelling zou krijgen. Deze zorg wordt geleverd door 1 zorgaanbieder.
 • Modulair Pakket Thuis (MPT)
  Bij een MPT ontvangt u een deel van het Volledig Pakket Thuis, zonder maaltijden. Wilt u toch gebruik maken van een maaltijdvoorziening dan kunt u hiervoor terecht bij uw gemeente. De zorgonderdelen kunnen door verschillende zorgaanbieders geleverd worden.
 • Persoonsgebonden budget (pgb)
  Een PGB is een budget om zelf zorg of ondersteuning mee te kopen. U doet ook zelf de administratie. Dit is meestal zorg thuis. Parento neemt geen cliënten meer aan die zorg d.m.v. een PGB willen afnemen. Wel is het mogelijk om een deel van het PGB in ZIN om te zetten voor de zorg die wij leveren af te nemen. Of het PGB te gebruiken voor de zorg vanuit een andere organisatie. 

De meest voorkomende vorm is hierboven al benoemd, een MPT. Als u kiest voor zorg in een instelling, maar daar is niet direct plaats, dan kan Parento ook tijdelijk de benodigde zorg thuis leveren, dat wordt ook wel overbruggingszorg genoemd. Bij overbruggingszorg is er goede samenwerking met het verpleeghuis van inschrijving. Als de opname in zicht komt, dan zorgen wij ervoor dat de overdracht soepel verloopt met een goede inhoudelijke overdracht.

Wij hebben op dit moment een contract met de zorgkantoren VGZ en Zilveren Kruis. Onder welk zorgkantoor u valt hangt af van uw postcode. Als wij geen contract hebben met het zorgkantoor waar uw postcode onder valt, dan kunnen wij u alleen zorg leveren d.m.v. een PGB of in onderaannemer schap van een zorgaanbieder die wel een contract heeft met het betreffende zorgkantoor. Heeft u hier vragen over dan kunt u contact met ons opnemen. Bij een nieuwe aanvraag kijkt Parento altijd naar wat er wel mogelijk is en zo nodig zoeken we een oplossing in samenwerkingen.

Nadat u een WLZ-indicatie heeft ontvangen en een keuze heeft gemaakt voor de vorm van WLZ-zorg die u wilt ontvangen, wordt er contact opgenomen met de zorgaanbieder. Dit kan het zorgkantoor doen of dit kunt u zelf doen, afhankelijk van de gekozen vorm en de aanwezigheid van een contract. Wij maken met u een zorgplan, waarin we afspraken maken over uw zorg en ondersteuning.

Wat is de rekenmodule?

De rekenmodule wordt gebruikt om:

 • Te berekenen of het besproken zorgarrangement thuis doelmatig is en past binnen het (basis)budget voor een zorgprofiel.
 • Te beoordelen of het besproken zorgarrangement thuis past binnen het beschikbare budget voor een bepaalde doelgroep. Voor bepaalde doelgroepen kan namelijk extra financiële ruimte worden aangevraagd voor zorg thuis, als er sprake is van ondoelmatige maar verantwoorde zorg. Zo kan bijvoorbeeld in de rekenmodule worden aangegeven of een cliënt in aanmerking komt voor een ademhalingstoeslag.
 • Te beoordelen of overschrijding van het (basis)budget akkoord is en kan worden toegewezen (door het zorgkantoor).
 • Het aan te vragen budget voor de noodzakelijke zorg te berekenen (dit wordt uitgedrukt in een percentage).
 • Het budget voor de benodigde zorg te verdelen over verschillende aanbieders die een deel van de zorg onder de WLZ-indicatie leveren. Als u bijvoorbeeld een combinatie wilt van Zorg In Natura (ZIN) en een persoonsgebonden budget (PGB), wordt aan de hand van de rekenmodule berekent hoeveel PGB er overblijft naast de ZIN (of andersom).

Heeft u interesse in WLZ-zorg geleverd door Parento thuis? Neem dan contact met ons op, wij denken graag met u mee.