Hulp bij het huishouden

Onder hulp bij het huishouden verstaan we hulp om uw huishouden te doen.

  • Het stoffen, stofzuigen en dweilen
  • Het wassen, drogen, vouwen en strijken van de was
  • Het doen en opbergen van de boodschappen
  • Het klaarmaken van een maaltijd of de voorbereidingen treffen voor het koken

Wat is ons aanbod?

Wanneer sommige huishoudelijke taken te zwaar voor u worden en er niet altijd iemand in uw omgeving is die deze taken kan overnemen, dan kunt u een beroep doen op een huishoudelijke hulp. Eén of meerdere keren per week komt onze huishoudelijke hulp bij u thuis om deze taken voor u te doen. De hulp moet aansluiten op wat u zelf nog kunt doen in uw huishouden, daarom bepaalt u wat er moet gebeuren in huis. Op deze manier kunt u zo lang mogelijk in uw eigen leefomgeving blijven.

Hoe om te gaan met verwijzing en kosten?

U kunt hulp bij het huishouden aanvragen als u niet meer in staat bent om uw huishouden zelf te doen, bijvoorbeeld door een ongeval, ziekte of omdat u slecht ter been bent. Het is afhankelijk van uw thuis- en gezinssituatie of huishoudelijke hulp wordt vergoed. Deze zorg valt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De gemeente is hiervoor verantwoordelijk. U kunt zichzelf melden bij het WMO-loket van uw gemeente met uw zorgvraag. Als u het fijn vindt, kunnen wij u hierbij helpen. Ga hiervoor naar het contactformulier en stel uw vraag. Medewerkers van uw gemeente gaan samen met u na of er hulp bij het huishouden nodig is, en hoeveel hulp er nodig is. Uw gemeente vergoedt een deel van de huishoudelijke hulp, daarnaast betaalt u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent de hoogte hiervan.

Als u een dergelijke zorgvraag heeft, neem dan contact met ons op. Wij kijken op basis van uw adres onder welk wijkteam uw zorgvraag valt. Het aanspreekpunt van dat wijkteam is een wijkverpleegkundige in uw wijk, die uw woonomgeving en de lokale sociale kaart goed kent. Samen met u en uw omgeving (familie, mantelzorgers, andere zorgverleners en de gemeente) bespreken we welke zorg u precies nodig heeft. Het is ook mogelijk om ervoor te kiezen om deze zorg met een Persoonsgebonden Budget (PGB) af te nemen of via een indicatie Hulp bij het Huishouden. Deze indicatie kunt u aanvragen via het WMO loket.