Kwaliteit

Wij besteden veel aandacht aan kwaliteit. Kwaliteit zegt iets over de beleving van de zorg, over de professionaliteit van onze medewerkers en het nakomen van gemaakte afspraken. Wij gaan voor goede zorg dichtbij. ‘Goede zorg’ kunnen we verlenen door onze gemotiveerde en gekwalificeerde medewerkers, onze betrokken houding en ons bewust gekozen beperkte werkgebied. Onder kwaliteitszorg verstaan wij ook nog enkele aspecten zoals de zorgevaluatie en verbetering, de klachtenprocedure, de schadeprocedure en vertrouwelijkheid.

Wij hebben een kwaliteitshandboek opgesteld voor onze organisatie. Het doel hiervan is inzicht, en structuur aanbrengen, in de bedrijfsprocessen. Daarnaast heeft dit geholpen in de voorbereiding om het HKZ-certificaat te behalen.

De kwaliteit van Parento Thuiszorg wordt onder andere op de volgende manieren bewaakt:

 • Interne audits (toetsing);
 • Cliënttevredenheidsonderzoek;
 • Medewerkertevredenheidsonderzoek;
 • Via een kwaliteitssysteem en kwaliteitshandboek;
 • Externe audits, het behalen en behouden van het kwaliteitscertificaat HKZ;
 • Privacy beleid;
 • Klachtenregeling;
 • Cliëntenraad;
 • Verantwoorde zorg leveren die voldoet aan de kwaliteitsstandaarden van de beroepsgroep waar de zorgverlener is geregistreerd;
 • Registratie in het VVN-register.
 • Registratie in het BIG-register: alleen BIG-geregistreerde zorgverleners mogen bepaalde voorbehouden handelingen uitvoeren;
 • Bespreken van het zorgplan met cliënten.

 

Clienttevredenheid

Iedere twee jaar houdt Parento Thuiszorg een tevredenheidsonderzoek onder haar cliënten naar de door hen ervaren zorg. Zorg in de meest brede zin van het woord want wij hebben onze cliënten gevraagd ons te beoordelen op de volgende onderdelen:

 1. Zorginhoudelijk
 2. De medewerker
 3. Informatievoorziening
 4. Administratie
 5. Bereikbaarheid

Het laatste tevredenheidonderzoek was in juni 2018. Ongeveer 2/3 van de enquêtes is teruggekomen. De uitkomst uitgedrukt in cijfers hebben wij in de nieuwsbrief en op onze website gecommuniceerd. De score van 2018 was een 8,2! Dit is hoger dan het landelijk gemiddelde. Onze cliënten zijn over het algemeen erg tevreden over onze zorgverlening. Voor al het werken met de vaste medewerkers is wat het verschil maakt. Deze tevredenheid behouden blijft een uitdaging en heeft onze aandacht.

 

Kwaliteitsmeting PREM

Binnen het Kwaliteitskader Wijkverpleging hebben de landelijke partijen afgesproken om een instrument te ontwikkelen voor het uitvragen en transparant maken van cliëntervaringen. In 2019 is een eerste verplichte meting uitgevoerd door de aanbieders van Wijkverpleging door middel van de PREM. De PREM bestaat uit een vragenlijst die de ervaring en beleving van cliënten met zorg meet. PREM staat voor Patient Reported Experience Measure.  De gemiddelde score was in 2019 een 8.9!  

 

Aanbieders van Wijkverpleging zijn ook in 2020 verplicht om de cliëntervaringen te meten middels de PREM Wijkverpleging. Parento Thuiszorg heeft dit gedaan begin maart 2020 waarbij een gemiddelde aanbevelingscijfer gegeven is van een 9.0! De Netto Promotor Score was 100. De resultaten van deze meting, en dan vooral de opmerkingen bij de open vragen, zijn gedeeld met de teams wijkverpleging ten behoeve van het leren en ontwikkelen. We zijn trots op deze scores en doen ons best om deze lijn vast te houden! Voor meer informatie, bekijk hier de uitkomst. Factsheet_Parento_Thuiszorg_PREM_Wijkverpleging_2020_.pdf

 

Wij onderschrijven het belang van het meten van de cliënttevredenheid en stimuleren onze cliënten om ons ook op landelijke vergelijkingssites, zoals www.zorgkaartnederland.nl, te beoordelen.