Kwaliteit

Wij besteden veel aandacht aan kwaliteit. Kwaliteit zegt iets over de beleving van de zorg, over de professionaliteit van onze medewerkers en het nakomen van gemaakte afspraken. Wij gaan voor goede zorg dichtbij. ‘Goede zorg’ kunnen we verlenen door onze gemotiveerde en gekwalificeerde medewerkers, onze betrokken houding en ons bewust gekozen beperkte werkgebied. Onder kwaliteitszorg verstaan wij ook nog enkele aspecten zoals de zorgevaluatie en verbetering, de klachtenprocedure, de schadeprocedure en vertrouwelijkheid.

Wij hebben een kwaliteitshandboek opgesteld voor onze organisatie. Het doel hiervan is inzicht, en structuur aanbrengen, in de bedrijfsprocessen. Daarnaast heeft dit geholpen in de voorbereiding om het HKZ-certificaat te behalen.

De kwaliteit van Parento Thuiszorg wordt onder andere op de volgende manieren bewaakt:

 • Interne audits (toetsing);
 • Cliënttevredenheidsonderzoek;
 • Medewerkertevredenheidsonderzoek;
 • Via een kwaliteitssysteem en kwaliteitshandboek;
 • Externe audits, het behalen en behouden van het kwaliteitscertificaat HKZ;
 • Privacy beleid;
 • Klachtenregeling;
 • Cliëntenraad;
 • Verantwoorde zorg leveren die voldoet aan de kwaliteitsstandaarden van de beroepsgroep waar de zorgverlener is geregistreerd;
 • Registratie in het VVN-register.
 • Registratie in het BIG-register: alleen BIG-geregistreerde zorgverleners mogen bepaalde voorbehouden handelingen uitvoeren;
 • Bespreken van het zorgplan met cliënten.