Kwaliteit

Wij besteden veel aandacht aan kwaliteit. Kwaliteit zegt iets over de beleving van de zorg, over de professionaliteit van onze medewerkers en het nakomen van gemaakte afspraken. Wij gaan voor goede zorg dichtbij. ‘Goede zorg’ kunnen we verlenen door onze gemotiveerde en gekwalificeerde medewerkers, onze betrokken houding en ons bewust gekozen beperkte werkgebied. Onder kwaliteitszorg verstaan wij ook nog enkele aspecten zoals de zorgevaluatie en verbetering, de klachtenprocedure, de schadeprocedure en vertrouwelijkheid.

Wij hebben een kwaliteitshandboek opgesteld voor onze organisatie. Het doel hiervan is inzicht, en structuur aanbrengen, in de bedrijfsprocessen. Daarnaast heeft dit geholpen in de voorbereiding om het HKZ-certificaat te behalen.

De kwaliteit van Parento Thuiszorg wordt onder andere op de volgende manieren bewaakt:

 • Interne audits (toetsing);
 • Cliënttevredenheidsonderzoek;
 • Medewerkertevredenheidsonderzoek;
 • Via een kwaliteitssysteem en kwaliteitshandboek;
 • Externe audits, het behalen en behouden van het kwaliteitscertificaat HKZ;
 • Privacy beleid;
 • Klachtenregeling;
 • Cliëntenraad;
 • Verantwoorde zorg leveren die voldoet aan de kwaliteitsstandaarden van de beroepsgroep waar de zorgverlener is geregistreerd;
 • Registratie in het VVN-register.
 • Registratie in het BIG-register: alleen BIG-geregistreerde zorgverleners mogen bepaalde voorbehouden handelingen uitvoeren;
 • Bespreken van het zorgplan met cliënten.

 

Clienttevredenheid

Iedere twee jaar houdt Parento Thuiszorg een tevredenheidsonderzoek onder haar cliënten naar de door hen ervaren zorg. Zorg in de meest brede zin van het woord want wij hebben onze cliënten gevraagd ons te beoordelen op de volgende onderdelen:

 1. Zorginhoudelijk
 2. De medewerker
 3. Informatievoorziening
 4. Administratie
 5. Bereikbaarheid

Het laatste tevredenheidonderzoek was in juni 2018. Ongeveer 2/3 van de enquêtes is teruggekomen. De uitkomst uitgedrukt in cijfers hebben wij in de nieuwsbrief en op onze website gecommuniceerd. De score van 2018 was een 8,2! Dit is hoger dan het landelijk gemiddelde. Onze cliënten zijn over het algemeen erg tevreden over onze zorgverlening. Voor al het werken met de vaste medewerkers is wat het verschil maakt. Deze tevredenheid behouden blijft een uitdaging en heeft onze aandacht.

Kwaliteits onderzoek zorgverzekering PREMM

In augustus 2019 heeft Parento Thuiszorg een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd onder onze cliënten wijkverpleging. De gemiddelde score over 9 vragen is een 8.9. 

 

Wij omarmen de trend naar een transparante weergave van de (beleefde) kwaliteit van dienstverlening van thuiszorgorganisaties. Daarom zijn wij voorstander van periodieke onafhankelijke cliëntwaarderingsonderzoeken en de vermelding van de uitkomsten hiervan op de eigen website en op landelijke vergelijkingswebsites zoals bijvoorbeeld www.zorgkaartnederland.nl. Wij stimuleren onze cliënten om ons op deze site te beoordelen.