dinsdag 27 september 2022

Uitnodiging Mantelzorgbijeenkomst

Positieve gezondheid

Dinsdagavond 27/9 19.00-20.30 uur:

Kerklaan 53 in de dagbesteding ruimte.

Cursus leider Tessa Roos
Medewerkers dagbesteding zijn aanwezig.

 

Onderwerpen;

Wat is positieve gezondheid ?

Wat kan ik er zelf aan doen ?

Wat verwacht ik van andere ondersteuners ?

Maar hoe kun je nu goede keuzes maken?

Wat is belangrijk om in de gaten te houden?

Wat heb ik zelf nodig als mantelzorger?

Mantelzorger zijn is vaak intensief en vraagt veel energie van partner / dochter of naaste van iemand met dementie. Het kan lastig zijn om tijd te verdelen over verschillende taken. Soms komt het sociale leven in de knel of levert de mantelzorger in. Het is soms lastig om zelf overeind te blijven. Dit zijn onderwerpen of vragen die mogelijk bij u leven. Daar willen wij u graag in ondersteunen.

U bent van harte welkom op deze avond.  Wilt u ons laten weten of u aanwezig kunt zijn?

Dat kan via de mail gewoondichtbij@parento.nl            Of via telefoon 06-22234137

We hopen u te ontmoeten.   

Pien, Francien en Tessa

Overzicht