Welzijn

Inloop

Inloop is één van de welzijnsactiviteiten die bijdragen aan een dagritme.  Dit voorkomt ook overbelasting van uw mantelzorgers. Het kan gaan om creatieve activiteiten, zoals schilderen of gewoon gezellig samen zijn.

Voorbeelden:

  • Wijkgenoten ontmoeten
  • Koffie ochtenden en lunch in het buurthuis
  • Deelname aan activiteiten als: schilderen, bewegen, bloemschikken, geheugentraining etc.
  • Behoud van een dagritme

Wat is ons aanbod?

Wij nodigen u uit om naar onze inloop/dagbesteding “Gewoon Dichtbij” te komen. “Gewoon Dichtbij” staat voor: elkaar ontmoeten, gezelschap, samen activiteiten doen, een luisterend oor en vooral veel gezelligheid. Jong en oud, iedereen is welkom en krijgt de mogelijkheid om vragen te stellen.

Op maandag en vrijdag is er van 10:00 tot 12:00 uur vrijblijvende inloop bij onze locatie In Nieuwerkerk aan den IJssel.
Onze Locatie is Capelle aan den IJssel is op dinsdag geopend van 10:00- 12:00 uur.
Aansluitend bestaat de mogelijkheid om mee te lunchen.
Dit is een mooie gelegenheid om andere mensen te ontmoeten en een gezellig moment van de dag te beleven. In de middaguren bieden we vooral activiteiten voor de mensen met een indicatie dagbesteding. In Hart van Holland staat wekelijks welke activiteit op welke dag gepland staat. Er is altijd een verzorgende aanwezig om mensen te helpen. Voor aanmelding, vragen over de activiteit en voor vervoer kunt u bellen met: 0180-396 944 of contact opnemen via het contactformulier.

                                                                          

(foto locatie Nieuwerkerk aan de IJssel)                                                (foto locatie Capelle aan de IJssel) 


Het adres van “Gewoon Dichtbij” Nieuwerkerk aan den ijssel is: Kerklaan 98, Nieuwerkerk aan de IJssel.
Het adres van "Gewoon Dichtbij" Capelle aan den IJssel is:         Gouderegenstraat 45 Capelle aan de IJssel 


Onze locatie in  Nieuwerkerk aan den IJssel wordt gedeeld met Koffie Enzo. Wij zijn heel blij met deze samenwerking zodat het pand optimaal benut wordt en er dagelijks activiteiten plaats vinden.

Hoe om te gaan met verwijzing en kosten?

Bij onze inloop/dagbesteding "Gewoon Dichtbij" is iedereen welkom, zowel met als zonder indicatie. Voor het binnenlopen en een kopje koffie bent u altijd welkom. Houdt u er rekening mee dat er voor de inloop, en daarnaast voor de lunch en een activiteit, er een kleine bijdrage wordt gevraagd. Wij werken met een ‘strippenkaart’. Deze kunt u voor €40,- bij ons kopen. Voor dit bedrag krijgt u 11 ‘strippen’, oftewel kunt u 11 keer inlopen voor koffie en kleine activiteiten.

Samenwerking op het gebied van Welzijn

Participatie in netwerken en projecten

Wij participeren graag in de opzet en uitbouw van bestaande en nieuwe netwerken in de gemeenten Capelle en Zuidplas. Parento participeert in het Netwerk Oncologische Revalidatie, de Palliatieve Zorg en de Werkgroep Zuidplas.

Wilt u meer weten over één van de netwerken of projecten waarin wij participeren? Of een nieuw initiatief onder onze aandacht brengen? Ga dan naar het contactformulier en stel uw vraag. 

Netwerk Valpreventie

Parento neemt ook deel aan het Netwerk Valpreventie. Hierin maken we met elkaar een verbeterslag om vallen te voorkomen. In de lokale samenwerking hebben we goede ervaring opgebouwd met collega thuiszorgorganisaties, huisartsen, apotheken, fysiotherapeuten, vrijwilligersorganisaties en met Welzijn Zuidplas. Wilt u hierover meer weten? Ga dan naar het contactformulier en stel uw vraag. 

Ketenzorg Dementie

Bij de behandeling van een chronische ziekte, zoals dementie, zijn verschillende zorgverleners uit de keten betrokken. Als er sprake is van ketenzorg, dan bundelen al die zorgverleners hun krachten, met één gezamenlijk doel: de kwaliteit van leven verbeteren. Zorgverleners kijken over de muren van hun praktijk of instelling heen en stemmen de zorg af op de behoeften van de cliënt. Ze werken samen aan de organisatie en uitvoering van uw zorg en brengen hierin samenhang. Samenwerken in ketenzorg = samen sterker. Dit is een sterk motto waarin wij uitdagingen zien. Om die reden participeren wij actief in de Keten Dementie. Onze collega Tessa Roos is daarom ook bestuurslid Alzheimer Midden Holland en voorzitter van de werkgroep Alzheimer Café Zuidplas. Wij ondersteunen het Alzheimer Café in Capelle aan de IJssel en in de gemeente Zuidplas met kennis en tijd over vroegtijdige signalering en verzorging van deze groep cliënten. Door de ondersteuning aan mantelzorgers en inwoners kunnen inwoners met dementie langer thuis wonen.

Voor meer informatie klik op de onderstaande links of neem contact met ons op.