Hulpmiddelen

Onder Hulpmiddelen verstaan we alle middelen die u, of uw mantelzorger, ondersteunen om u langer zelfstandig te laten wonen.

  • Hulpmiddelen die ondersteunen bij het aan- en uitkleden.
  • Hulpmiddelen die ondersteunen bij eten en drinken, bijvoorbeeld bij verminderde spierkracht.
  • Hulpmiddelen ter bevordering van beweging en mobiliteit.
  • Hulpmiddelen die uw zelfstandigheid bevorderen, zoals een rollator.

Wat is ons aanbod?

Door ziekte of ouderdom kan het zijn dat u meer moeite heeft om zich veilig en makkelijk te bewegen in en rondom huis. Om langer op een veilige en comfortabele manier zelfstandig te blijven, kunnen wij u adviseren en helpen aan voordelige hulpmiddelen die van pas komen in en rondom uw huis. Hiervoor werken wij samen met Vegro, specialist in hulpmiddelen.

Hoe om te gaan met verwijzing en kosten?

  • Heeft u hulpmiddelen nodig voor behandeling, verpleging, revalidatie of verzorging? Dan krijgt u deze waarschijnlijk vergoed vanuit uw basisverzekering. Bijvoorbeeld een verstelbaar bed of een speciaal matras als u langdurige bedrust nodig heeft. Voor meer informatie hierover neemt u contact op met uw zorgverzekeraar. Meer informatie over hulpmiddelen vindt u in de hulpmiddelenwijzer.
  • Heeft u blijvend hulpmiddelen nodig bijvoorbeeld vanwege een handicap? Of om u in huis en daarbuiten goed te kunnen verplaatsen? Dan krijgt u deze meestal van uw gemeente. Denk aan een rolstoel, traplift of een elektrische deuropener. Voor meer informatie kunt u terecht bij het WMO-loket van uw gemeente.

Let op! Wilt u precies weten hoeveel u vergoedt krijgt voor hulpmiddelen? Dat kunt u het beste aan uw eigen zorgverzekeraar vragen. Want het maakt veel uit wat voor (aanvullende) zorgverzekering u heeft en wat u daarin vergoed krijgt.

Als u contact met ons opneemt, dan kijken wij op basis van uw adres onder welk wijkteam uw zorgvraag valt. Het aanspreekpunt van dat wijkteam is een wijkverpleegkundige in uw wijk, die uw woonomgeving en de lokale sociale kaart goed kent. Samen met u en uw omgeving (familie, mantelzorgers, andere zorgverleners en eventueel de gemeente) bespreken we welke hulpmiddelen u precies nodig heeft. Dit zullen we in samenwerking met Vegro voor u realiseren.