Samenwerking

Zorgen kun je niet alleen. Met steeds meer complexe zorgvragen in de thuissituatie is het belangrijk dat verschillende zorgpartners in de keten samenwerken. De cliënt in zijn omgeving zien, dat betekent onderzoeken samen met u wat nog meer nodig is in het herstelproces. Daarin kennen we de sociale voorzieningen en werken we samen met verwijzers, ouderenbonden, vrijwilligersorganisaties en andere thuiszorgorganisaties voor de continuïteit van zorg.

Samenwerking verwijzers

De verwijzers in onze regio zijn van groot belang om een vloeiende zorgketen en passende zorg te bieden. Uitgangspunt is dat wij de verwijzers zoveel mogelijk ontzorgen. Dat betekent dat we voor hen goed bereikbaar zijn en hen helpen om snel en duidelijk een oplossing te realiseren voor elke door hen geconstateerde zorgvraag.  Wij investeren en onderhouden relaties met de volgende verwijzers:

  • De huisartsen, POH-ers (praktijkondersteuners van de huisartsen) en gezondheidscentra (waaronder de fysiotherapeuten, apotheken en andere zorgverleners);
  • De transferverpleegkundigen van de regionale ziekenhuizen; Er zijn contracten met het Groene Hartziekenhuis en met het IJsselland Ziekenhuis afgesloten. Met het IJsselland ziekenhuis is bijvoorbeeld een project afgesproken over de opvang van kwetsbare ouderen vanaf de SEH.
  • De hospice coördinatoren; We zijn de samenwerking gestart met het Hospice IJsselThuis (terminale zorg) in Nieuwerkerk aan de IJssel. Onze doelstelling is om een deel van ons zorgteam speciaal te trainen voor deze groep cliënten in de laatste levensfase.
  • De ouderenadviseurs, de afdeling Sociaal Domein en afdeling Welzijn in de gemeenten Zuidplas, Capelle aan de IJssel en Rotterdam (Nesselande).