dinsdag 1 maart 2022

Stop huishoudelijke hulp en afscheid medewerkers

Na veel onderzoek en doorrekening van de cijfers hebben we, met verdriet, moeten concluderen dat de huishouding in de WMO voor Parento verliesgevend is. Daarom hebben wij deze zorg moeten overdragen aan Alfa en Zorg. Het laten gaan van deze tak van Parento Thuiszorg is nodig om de rest van Parento Thuiszorg een betere uitgangspositie voor de toekomst te geven.

Gelukkig hebben wij een goede organisatie gevonden waar zowel de clienten als de medewerkers naartoe over zijn gegaan. Veel clienten hebben daarom dus ook de eigen medewerker kunnen behouden.

Overzicht